ગરીબ ની દિવાળી - Garib Ni Diwali IIGujarati Short Film II Gujarati Natak Family Drama

22 Просмотры
Издатель
#GujaratiShortFilm

Title :- ગરીબ ની દિવાળી - Garib Ni Diwali

The Best Family Drama Gujarati Play Gujarati Short film
Artists :
Aadiitya Gondaliya
Ronak Chandarana
Siya Mistry
Ahokbhai Patel
Pravnaben Surti

Story - Alpa Patel

Label : P.V.Gujarati Studio

Copyright : P.V.GUJARATI STUDIO

Camera - Bhavesh Bhavani,Yogesh Chodvadiya

Editing - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya, Alpesh Sheladiya ,Bhavesh Bhavani,

Banner - P.V.GUJARATI STUDEO
Категория
Фильмы
Комментариев нет.