មនុស្សលោក - Humanity ភាគទី៣ - (Life Series Ep3) - [Sastra Film]

2 Просмотры
Издатель
ស្រលាញ់គ្នាមិនបាន តែមិនមែនបានន័យថាធ្វើមិត្តល្អនឹងគ្នាមិនបានឯណា! មែនអត់?

សូមរីករាយទស្សនាខ្សែរឿងជីវិត រឿង មនុស្សលោក ភាគទី៣
មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងសុក្រ វេលាម៉ោង៩យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film


ទស្សនាភាគទី១ https://www.youtube.com/watch?v=5g2g9...​
ទស្សនាភាគទី២ https://www.youtube.com/watch?v=vxAI99dEvEY


ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film
Ⓒ2021 by Sastra Film. All rights reserved.
*** មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Download ថតចម្លង កែច្នៃ និង Postថ្មីនោះទេ

#មនុស្សលោក​​​ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​​ #ខ្សែរឿងជីវិតទី១៥​​ #Humanity​​​​ #sastrafilm​​​​​ #lifeseries​​​​​ #bayontv​​​​​ #khmerseries​​​​​ #khmerfilm2021​​​​​ #Khmermovie​​​​​ #Khmerdrama​​​​​ #BestSeries​​​​​ #Inspiredfilm​​​​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​​​​ #EducationalSeries​​​​​ #TvLifeSeries​​​​​ #FacebookLifeSeries​​​​​ #YoutubeLifeSeries​​
Категория
Фильмы
Комментариев нет.