សង្សារល្ងង់ - Stupid Love ភាគទី១ - (Life Series Ep1) - [Sastra Film]

3 Просмотры
Издатель
ខំយកចិត្តទុកដាក់ ខំតាមស្រលាញ់ ខំផ្គាប់ចិត្ត ខំគ្រប់យ៉ាង តែយើងបែរក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីរឿងច្រើនទៅវិញ...


ខ្សែរឿងជីវិត #សង្សារល្ងង់ រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នារីម្នាក់ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #បាយ័ន​ និង Live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm​ រៀងរាល់ថ្ងៃ #ព្រហស្បតិ៍​ និង #សុក្រ​ វេលា #ម៉ោង៩យប់​© ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិ ដោយ Sastra Film ផលិតឆ្នាំ ២០២១#សង្សារល្ងង់​ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​ #ខ្សែរឿងជីវិតទី១៣​ #StupidLove #sastrafilm​ #lifeseries​ #bayontv​ #khmerseries​ #khmerfilm2021​ #Khmermovie​ #Khmerdrama​ #BestSeries​ #Inspiredfilm​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​ #EducationalSeries​ #TvLifeSeries​ #FacebookLifeSeries​ #YoutubeLifeSeries​Admin C
Категория
Фильмы
Комментариев нет.